De grijpmachine waar kinderen een muntje voor krijgen na het eten.